Plán akcí TM v r. 2022

KALENDÁŘ AKCÍ MUSADO 2022 (1. pololetí)

ÚNOR

27.2. – seminář tyč /10-15h Praha 2/.

BRĚZEN

13.3. – seminář nůž /10-15h Praha 2/.

DUBEN

10.4. – Seminář Danbong /10-15h Praha 2/.

KVĚTEN

22.5. – Seminář zkouškový řád (6.- 1. kup) / 10-15h Praha 2/.

ČERVEN

3.–5. – víkendový seminář zkoušky/Trnávka/. 

Výše uvedené termíny jsou předběžné, jejich změna je vyhrazena.

Přihlášky zasílejte na: petr.kobla@seznam.cz, minimálně 7 dní před seminářem.

Zúčastnit se mohou i nečlenové World MUSADO Association. 

P.K.