Kalendář akcí pro r. 2021

Vážení členové WMA, instruktoři a studenti MUSADO,

osobně pevně doufám, že letošní rok bude už mnohem lepší než ten loňský a že si tedy opět spolu pořádně zatrénujeme. Zde je předběžný plán akcí v roce 2021 (změna vyhrazena) a další doplňující informace k činnosti WMA:

1. Termíny instruktorských seminářů MMCS/TM v Čimicích: 20.3., 10.4. a 22.5.

2. Termín Valné hromady WMA v Čimicích: 9.4.

3. Termíny soustředění cvičenců TM (místo a čas bude upřesněno instruktory později).

4. Kurz pro získání odborné kvalifikace ,,Instruktor sebeobrany“ s celostátní platností (akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Vhodné např. pro splnění požadavků na celoživotní vzdělávání, zvyšování profesní kvalifikace u ozbrojených a bezpečnostních složek, doplnění vzdělání, odchod do civilu atd.). Podmínky: Technický stupeň 1. Kup-1. Dan, věk 21 let, trestní bezúhonnost, střední vzdělání, dobrý zdravotní stav. Přihlášky zájemců do nového kurzu přijímáme do 28.3.2021 na e-mail WMA.

5. Nové členské známky WMA 2021 budou k odebrání už od 1.1.2021. Můžete tedy posílat objednávky na e-mail WMA / nebo to řešit přes svoje vedoucí instruktory. Připomínám, že členství ve WMA musí být kontinuální. Nezaplacením poplatku 3 měsíce po stanoveném termínu členství ve WMA zaniká – stanovené pravidlo zakladatelem MUSADO H. Grudzenskim (výjimky viz Stanovy WMA, které najdete na našem webu). Cena 500,-Kč.

6. Tabulky členů WMA: Připomínám, že každý vedoucí instruktor (TM/MMCS) musí dodat vždy k 31.12. e-mailem aktualizovanou tabulku členů WMA.

7. Kalendář MUSADO: Pro všechny členy WMA je připraven k odběru kalendář MUSADO MCS 2021. Objednávky přijímáme na e-mail WMA nebo přes vedoucí instruktory. Limitovaný počet. Cena stále stejná, tedy 200,-Kč/1ks.

Přeji všem členům WMA úspěšný nový rok 2021 a hlavně pevné zdraví a nervy.

Oldřich Šelenberk, hlavní instruktor WMA.