MUSADO v České Republice

20 let MUSADO v České Republice (1989 – 2009)

 

Na podzim roku 1986, po návratu z dvouleté vojenské základní služby, zakládá několik přátel soukromý klub sebeobrany. Svoje útočiště nachází v tělocvičně základní školy Jitřní v Praze 4 – Hodkovičkách. Má průběžně kolem 20 členů a jeho programem jsou sebeobranné techniky z různých bojových umění a sportů. Výuku zde vede Oldřich Šelenberk (1965), který od svých 12 let do té doby postupně absolvoval tréninky volného stylu, judo, jiu-Jitsu, shotokan karate a během vojenské služby i výcvik sebeobrany cvičené v tehdejší ČSLA.

tréninktrénink

Někdy začátkem roku 1988 se náhodou dostává do jeho rukou časopis o bojových sportech BUDO JOURNAL a magazín s vojenskou tématikou BARETT (mladším bojovníkům si dovolujeme připomenout, že nic takového zde nebylo možné za ,,totáče“ běžně koupit). V nich nachází první informace o organizaci DHSO pana Grudzenského ze SRN a také o jím vyučovaných vojenských technikách boje zblízka. Protože sám pro sebe a také pro svojí školu hledá nějaký ,,nesportovní styl“ zaměřený především na reálnou sebeobranu, rozhodne se získat více podrobnějších informací. Proto posílá do tehdejšího Západního Německa svůj první dopis s žádostí o bližší spolupráci. O několik týdnů později přichází (k všeobecnému překvapení) objemný balík s instruktážními kazetami, časopisy, zkouškovým řádem, fotografiemi a obsáhlým informativním dopisem. Jeho odbavení na celním úřadě a důsledná kontrola jednotlivých předmětů pracovníky STB trvá ,,pouhé“ tři hodiny. Ale první techniky a informace o Military Combat Systému jsou nakonec na území ČSSR. Následuje první společný seminář s p. Grudzenskim v Praze, po němž přechází branický klub sebeobrany a jeho členové pod Deutsche Hwarang-do und Sulsa Organisation, později pod WMA (…..a v tom všem se někde prolíná 17. listopad 1989, změny z ČSSR na ČSFR a dále na ČR, pomlčkový zákon, kupónová privatizace, první živnostenská oprávnění …atd).

1. dojang WMA

Doplňující přehled:
v roce 1990 byla provedena první veřejná ukázka a první oficiální nábor členů do 1. soukromé školy DHSO v Praze. Výuku ve škole (teď již jako své zaměstnání) řídí Oldřich Šelenberk, jeho prvními společníky a instruktory se stávají Antonín Sokol, Miloslav Trachta a Miroslav Plotica. Od tohoto okamžiku se v Čechách vyučují obě části MUSADO, tedy tradiční MUSADO i MUSADO Military Combat Systém,

v témže roce vzniká MCS1. policejní klub MUSADO MCS na Praze 7 (postupně následují další v Havlíčkově Brodě, Plzni, Liberci, Moravském Krumlově a Olomouci),
– pro velký zájem je otevřena další civilní škol TM a a to na Zahradním městě v Praze 10 (později přibývají další a to jak po Praze, tak i např. v Liberci, Brandýse n/L, Čelákovicích, Přelouči Příbrami a Pardubicích.),

v roce 1991 probíhá, na základě objednávky Zpravodajské správy armády ČSFR, první výcvik MUSADO MCS u průzkumných a výsadkových jednotek v Prostějově, který má v následujících letech ještě několik dalších pokračování,

v roce 1992 je s patřičnou slávou (seskok parašutistů a ukázka MUSADO v podání dětských válečníků) otevřen v zakoupeném objektu bývalé restaurace v Praze 8-Čimicích soukromý dojang, který je do dnešního dne hlavním sídlem WMA v ČR,

v roce 1993MCS AČR se MUSADO MCS účastní veřejné soutěže ,,O zavedení systému boje zblízka do AČR“, která se konala na půdě VŠ pozemního vojska ve Vyškově. MUSADO MCS vyhrává a tento systém se tak stává od roku 1994 oficiálním druhem boje zblízka v české armádě,
instruktor WMA Jiří Mach a jeho svěřenci získávají během dalších let v kontaktních soutěžích (především v boxu a kick-boxu) pro MUSADO několik významných umístění a titulů,

v roce 1997 udělil náčelník generálního štábu AČR Oldřichu Šelenberkovi a jeho firmě SCSA Security čestné uznání za spolupráci při výcviku speciálních jednotek AČR,

ke konci 90. let byla navázána spolupráce s Útvarem rychlého nasazení PČR, kde systém MUSADO MCS byl pro svůj záběr a efektivitu zhodnocen v roce 2005 jako vhodný pro účely a charakter tohoto útvaru,

v roce 2002, 2004 a 2005 absolvovala většina instruktorů (1. Dan a výše) výcvikové semináře v Jižní Koreji, pod vedením mistra Čcho Sang-džuna (6. Dan v Taekwondo, Tchukkong musul a Hedong komdo),

v období let 2001 až 2005 prošlo specializovaným výcvikem v MUSADO ACADEMY několik desítek studentů, na jehož konci získali někteří z nich oprávnění k vedení výcviku, nebo dosáhli technického stupně 1. Dan.

Setkání musadistů

Sraz MUSADO CZ XX:
Ve dnech 2. až 4. října 2009 se na srazu bývalých i současných musadistů k výročí „20 let MUSADO v ČR“ setkalo v Potštátě u Hranic na Moravě postupně přes 130 cvičenců a instruktorů z řad AČR, PČR, MP, JS, aktivních vojenských záloh a tradičního MUSADO. Přítomni byli také šéf-instruktor MUSADO pan Herbert Grudzenski, jeho syn Oliver Grudzenski a několik hlavních instruktorů z Německa. Jménem World MUSADO Association všem účastníkům děkujeme, že si našli čas a přijeli a také za velmi pohodovou atmosféru, kterou během celé akce dokázali vytvořit.

V roce 2014 oslavila WMA již dvacetpět let své činnosti.

KWANSA