HLAVNÍ DOJANG WMA

Adresa: Čimická 18/141, Praha – Čimice, 181 00
Kontakt: +420 244 463 729-30 – stálá služba

Program:

  • cvičení celý týden
  • specializovaný výcvik se zaměřením na výchovu nových instruktorů MUSADO
  • výcvik členů ochranné služby SCSA SECURITY
  • semináře MUSADO (viz „Novinky“)

CO JE MUSADO ACADEMY?
Asijská bojová umění a z nich vzešlé bojové sporty jsou i v dnešní době, na začátku třetího tisíciletí, stále atraktivní fyzickou aktivitou.

Je to zapříčiněno jednak jejich původem (vzdálený tajemný asijský kontinent a jeho přilehlé oblasti), ale také náročným systémem účinných cviků, chvatů a technik, který v konečném důsledku vede k osobnímu fyzickému a psychickému růstu cvičícího jedince.

K tomuto cíli má své žáky vést i náš styl – MUSADO.

Po více jak dvaceti letech aplikací obou jeho částí v ČR je možné říci, že se pro jeho propagaci a rozvoj udělalo mnoho a že dnes tedy nepatří MUSADO mezi neznámé systémy.

Za tyto výsledky vděčíme především těm, kteří našemu stylu věnovali svůj čas, své prostředky, někdy i své zdraví a kteří chápou MUSADO nejen jako sebeobranu, ale především jako životní styl a osobní filozofii.

Ti nejzanícenější pak stanuli na metě nejvyšší – mistrovském stupni a z této dosažené pozice pokračují v rozvoji a propagaci MUSADO v civilních školách nebo u armádních a policejních jednotek.

Pro zachování již dosažených výsledků v MUSADO MCS, pro jeho další propagaci a také pro dodržení kontinuity výcviku byla v roce 2001 ustanovena speciální škola – MUSADO ACADEMY, která v současné době plní především funkci hlavního todžang WMA a školícího střediska instruktorů.