Kurzy, školení a služby WMA

WMA již od roku 1989 organizuje a provádí různé doplňkové semináře a školení nejen pro své členy, ale také pro laickou i odbornou veřejnost. Většina těchto služeb je zaměřena především na branné aktivity, prevenci kriminality, sebeobranu, bezpečné chování a také na ochranu dětí a mládeže před vlivem sociálně-patologických jevů.

Školení a výcvik probíhá vždy pod záštitou některého z klubů MUSADO MCS nebo školy TM, registrovaných ve WMA. Každý klub i škola jsou svým doplňkovým programem specifické. Vlastní činnosti provádí tým vyškolených instruktorů WMA s mnohaletou praxí ve svých oborech, případně ve spolupráci s prověřenou externí organizací. Naši instruktoři jsou schopni v různém časovém rozmezí vycvičit jak jednotlivce, tak i skupinu v požadovaných dovednostech. Dle konkrétního zadání klienta je také možné vytvořit i výcvikové programy nebo akce přesně na míru účastníků.

Mezi základní nabídku kurzů, školení a služeb WMA patří:

* Sebeobrana a zásady bezpečného chování (pro ženy, mládež a seniory),

* Profesní sebeobrana pro ozbrojené a bezpečnostní složky,

* Situační a bojová střelba, boj se střelnými zbraněmi,

* Taktické chování (při zatýkání, poutání, v objektu, při kontrole vozidla),

* Lanové aktivity, výškové práce,

* Přístrojové potápění,

* Parašutistický výcvik,

* Techniky Survival (přežití v terénu a v extrémních podmínkách),

* Kurzy první pomoci,

* Taktická nebo defenzivní jízda vozidly,

* Team building,

* Kondiční příprava, sportovní výživa,

* Masérské, rekondiční a regenerační služby,

* Bezpečnostní poradenství a služby,

* a další …..

 

Bližší informace o našich akcích najdete na tomto webu WMA, především v menu ,,Novinky“ nebo ,,Plán akcí“.

 

UPOZORNĚNÍ:

> Jestliže není ve zveřejněné informaci uvedeno jinak, pak minimální počet osob pro realizaci akce je min. 10 zájemců.

> Ceny pro organizované skupiny dohodou.

> Rezervace a zaplacení poplatku (zálohy) je nutné nejpozději 10 dnů před konáním akce.

> Provést změnu plánu, termínu nebo místa konání náleží pouze zástupcům WMA a jednotliví zájemci budou o vzniklých změnách vyrozuměni nejpozději do 24 hodin před začátkem akce.

> Zrušení rezervace musí být provedeno nejpozději 3 dny před zahájením akce.

> Zájemcům, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohli zúčastnit některé z akcí, bude vráceno max. 50% zaplacené částky (dle již vynaložených nákladů).

> Při zrušení akce ze strany WMA budou uhrazené částky vráceny v plné výši a to nejpozději do 15 dnů.

 

KONTAKT: V případě vážného zájmu o některou z výše uvedených služeb nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na e-mailu: wmaprague@gmail.com.

 

Před odesláním svého dotazu prosím ale nejprve prostudujte pečlivě náš web WMA (např. ,,Časté dotazy – FAQ“). Z časových důvodů nejsme schopni na zbytečné dotazy odpovídat. Předem děkujeme za pochopení.