KODEX CTI, ZÁKON A PŘÍSAHA MUSADO

(fonetický přepis výslovnosti)MengSe

V dějinách lidstva snad neexistuje žádná sekta, řád nebo společenství, které by svým členům nepředpisovalo přísnou formu chování, pořádku a disciplíny. Tak tomu bylo samozřejmě i v centrech asijských bojových umění a v organizacích které je praktikovaly. Její základ většinou tvořila náboženská a společenská pravidla uzpůsobená struktuře a poslání daného subjektu. Jako příklad můžeme uvést „Morální kodex šaolinského mnicha“, sepsaný za období vlády čínské dynastie Ming, který je považován za první významný počin v oblasti rozvoje etiky bojových umění.
Výchozí předlohou pro zásady chování žáků MUSADO (a také jiných novodobých korejských stylu) se stalo pět světských příkazů (oge) sepsaných mnichem Wongwang popsa pro rytíře hwarang. Za použití volného výkladu těchto příkazů a jejich uzpůsobení výcvikovým potřebám vznikla přísaha (kodex) žáka MUSADO:

MUSADO mengse: 
sagun i čchung – loajalita k vlastní zemi (služba panovníkovi země)
sačchin i hjo – loajalita k učení a učiteli, úcta k rodičům
kjo u i sin – důvěra a bratrství s přáteli
imdžon mutchö – nikdy neustupovat v boji
salseng i tchek – nikdy bezdůvodně nezabít (původní buddhistický význam posledního bodu, tedy „nezabíjet živé tvory bezdůvodně“, je v současných korejských bojových uměních objasňován žákům spíše jako varování před lehkomyslným nebo nepřiměřeným použitím nacvičených technik).

Po složení přísahy by měl pak dále každý žák MUSADO dodržovat v každodenním životě tyto morální a etické zásady novodobého válečníka:

MUSADO kjohun: 
in – lidskost
ui – spravedlnost
je – zdvořilost
či – moudrost
sin – důvěra
suk – dobrotivost
tuk – pravdivost
čchung – věrnost
jong – odvážnost

Dodržováním těchto zásad a ctností přebírá každý z nás štafetu, která je již několik století stará. To je také jeden ze způsobů jakým je udržována při životě idea bojových umění, která pak v kladném smyslu slova ovlivňuje i náš osobní přístup k běžnému životu. Bojový styl totiž není jen bezduché mlácení rukama a nohama (u některých jednotlivců především pusou). Bojové umění tvoří ucelený životní styl, který nás učí jít proti všem problémům a překážkám přímou cestou, s hlavou vzpřímenou, se ctí a bez obav z následku nebo dokonce smrti.