MUSADO „CESTA VÁLEČNÍKA“

Pokud chceme zjistit kam až sahají kořeny, z kterých tento styl vychází, musíme jít hlouběji do korejské historie:

MU SUL (všeobecný výraz pro bojové praktiky) je v Koreji známo po staletí.
Za doby, kdy byl tento stát ještě rozdělen na tři královské říše (KOGURYO, SILLA, PAETCHE), museli Korejci bojovat mnohokrát se sousedními národy a tím vnikaly bojové metody, které jednotlivé osoby a rodiny dále rozvíjely. A to nejen k účelům sebeobranným, ale také k udržení fyzické a psychické kondice.

Ve stylu MUSADO jsou obsaženy techniky těchto tří prastarých MU SUL stylů:

 • KOONG JONG MU SUL – bojové umění královských a šlechtických rodin
 • BULKYO MU SUL – bojové umění budhistických mnichů
 • SADO MU SUL – bojové umění rodinných klanů

MUSADO je moderní způsob sebeobranného boje.

MUSADO se dá také prezentovat jako životní styl, který učí přemáhat strach a těžkosti života.

MUSADO je styl, který vyučuje lidskosti a pomáhá hledat vnitřní energii.

Velmistrem celé mezinárodní organizace MUSADO (WMA) byl pan Herbert Grudzenski ze SRN. Ten od svého mistra KANG BJONG-SUN po 20.letech tréninku a studia obdržel titul SULSA -což v přeneseném významu znamená „mistr a učitel techniky“.

Moderní bojové umění MUSADO dělíme na dvě samostatné části:

Tradiční MUSADO
Tato část je určena civilním osobám a zájemcům o výcvik bojových technik v tradičním stylu.
Ve své podstatě vychází především z principů nastolených koncem 19. století buddhistickými mnichy – bojové umění jako „cesta“ k osobnímu sebezdokonalování, duševnímu růstu, zachování tělesné kondice a k sebepoznání.
Dělí se dále na čtyři samostatné výukové programy:

 • Wae Gong- vnější síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro boj prázdné ruky proti prázdné ruce, pro boj prázdné ruky proti ozbrojené ruce a pro boj ozbrojené ruky proti ozbrojené ruce.
 • Nae Gong – vnitřní síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro koncentraci, správné dýchání a rozvoj vnitřní energie.
 • Shin Gong- mentální síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro meditaci, rozvoj myšlenkových pochodů, k rozšíření teoretických vědomostí a také k pochopení duševních hodnot.
 • Moo Gi Gong – síla zbraně – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro rozvoj boje se zbraněmi.

MUSADO Military Combat System
Tato část je určena výhradně pro výcvik armádních nebo policejních složek. Je založena na původním pragmatickém poslání bojových umění – přežít a zvítězit!

Dělí se také na čtyři samostatné výukové bloky:

 • Basic Hand To Hand Combat – základní boj zblízka
 • Basic Stick Fighting For Combat – základní bojové techniky s holí
 • Knife Self Defense For Combat – obrana proti bojovému noži
 • Knife Fighting And Advanced Combat Skills – boj s nožem a zvláštní bojové praktiky pro pokročilé

(bližší informace o této samostatné části jsou uvedeny v odkazu MUSADO MCS)